Historie Československé armády je nedílnou součástí dějin České republiky a je potřebné si v dnešní době připomínat její slavné okamžiky, její statečné vojáky a jejich činy, používanou vojenskou techniku, která ukazovala na technologickou a strojírenskou vyspělost republiky. Československá armáda samozřejmě disponovala i technikou vyrobenou v zahraničí, ale především armáda první republiky kladla důraz na domácí výrobu.

Muzeum vojenské historie a Staroměstska má k dispozici několik expozic s opravdu unikátními a tedy originálními archiváliemi, včetně knihovny a čítárny, jež je laděna do období první republiky a slouží široké veřejnosti. Toto muzeum je umístěno přímo v bývalých kasárnách, což umožňuje i možnost zážitku v podobě přenocování. Patrioti provozují také Hynčické lehké opevnění, tedy sestavu tří objektů vzor 37. z let 1935 až 1938. Tento okruh se nachází v oblasti obce Hynčice pod Sušinou, čtyři kilometry od Starého Města na jihovýchodním úbočí Sušiny.

Spolek každoročně uskutečňuje jisté besedy v příslušném tematickém okruhu, činnost zaměřenou na mládež a jako hlavní akci pod názvem Dny armády s ukázkami zbraní a vojenské techniky, včetně konkrétního zásahu tehdejších obránců v dobových uniformách. Běžně samozřejmě je zájem o rozšiřování kvalitních exponátů v rámci darů od veřejnosti či koupě dle vlastních možností nebo sponzorů.--- Savig Savignat ---


1945 - KVĚTEN - 2024

OSLAVA VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠI VLASTI

▻ Středa 8. května 2024 - Areál Kostelíku v Horách - Horní Lipová 231 ◅

Vážení přátelé,

jak se již stalo tradicí i letos se bude v Horní Lipové slavit konec poslední války. Co bude nového oproti předešlým setkáním? Především přijede nový olomoucko-brněnský biskup Izaiáš (zvolený 20.4.2024), budeme světit novou ikonu svatého novomučedníka otce Vladimíra Petřka (ukrýval parašutisty co provedli atentát na R.H.) a taktéž sloužit nový akafist (chvalozpěv) k jeho poctě. Vše ostatní bude obvyklé, až na to, že bude odsloužena již v 9:00 hodin nejradostnější bohoslužba (paschální jitřní), neboť jsou letos pravoslavné velikonoce až v květnu. V 11:00 hodin potom u kostelíku se dostaví zástupci armády a veteráni spolu se členy Javornické dělostřelecké gardy. Bude přítomný i vojenský kaplan, pan starosta zdejší obce a další. Především však přivítáme rodinné příslušníky otce Vladimíra Petřka a také příbuzné biskupa mučedníka Gorazda.

Přibližně okolo 12:00 hodin nastane přesun do Magacíny u Kovárny, kde proběhne ochutnávka dobrot, jako je vojenský guláš a jiné. Pokud chcete a můžete přinést i něco vlastního gastronomického, tak budete skvělí. V Magacíně nám bude hrát na harmoniku pan Pajer a možná dojde i ke zpěvu melodií let minulých.

Ve víře, že bohatá nabídka květnového dne přinese radost do naší nelehké doby za pořádající spolek Kostelík v horách srdečně zve

Libor Kratochvíla a Staroměstští patrioti


Protitanková překážka

Podařilo se nám trošku pohnout s tou protitankovou překážkou. Současné vyobrazení externí expozice, konkrétně těžké protitankové překážky typu A před budovou muzea ve  Starém Městě pod Sněžníkem. 

Dne 14. 10. 2023 proběhla v prostorách muzea brigáda členů spolku. Podařilo se dokončit terénní úpravy v prostoru protitankové překážky, pořezat dřevo, uklidit a odvést nepořádek s garáže.

Děkuji všem členům, kteří přiložili ruku k dílu. Vojta - předseda.

--- Savignat Savig ---

Aktuální informační servis

Kdy, kde, proč - v kolik a jak

„Staroměstští patrioti“

Vznik protektorátu

Staré Město pod Sněžníkem 15. března 2024

„Staroměstští patrioti“

DNY ARMÁDY 2023

Staré Město pod Sněžníkem 25. - 26. srpna 2023

*Československá obec legionářská*

Legiovlak history

Česká republika rok 2023

*Kostelík sdružení o. s.*

Kostelík památce padlým

Horní Lipová 06. května 2023

*Staroměstští patrioti*

Odhalení pamětní desky

Staré Město pod Sněžníkem 20. května 2023

https://www.savignat.cz/