*Kostelík v horách z.s.*

Oslava výročí osvobození

Lipová Lázně 08. května 2024

1945 - KVĚTEN - 2024

▻ Středa 8. května 2024 - Areál Kostelíku v Horách - Horní Lipová 231 ◅

Jak se již stalo tradicí, i letos se uskutečnily oslavy výročí osvobození a odehrály se za nádherného počasí, na rozdíl od předpovědi. Zúčastnilo se asi 70 motivovaných současníků, na rozdíl od odhadovaných 30 obvyklých. Během celého dne od 07:15 hodin, kdy začali přicházet první nedočkaví až po 15:00 hodin, kdy odcházeli poslední vytrvalci, vládla neuvěřitelně dobrá pohoda. Ranní velikonoční bohoslužba sloužená biskupem Izaiášem se nesla v duchu nedávného paschálního mystéria (tajemství), které každou minutou můžeme víc a více rozkličovat ve svých životech. Světilo se také vodou nabranou z daleké řeky Bečvy, která byla vlastní hlavnímu hrdinovi dnešního dne, světci Vladimíru Petřkovi. Zdáli přijeli i zástupci jeho pokolení a setkali se zde i s prasynovcem biskupa Gorazda, který byl dalším ze statečných Moravanů časů válečných. Po hodinové přestávce začal samotný pietní akt 79 údery zvonu na paměť let 1945 až 2024, pochopitelně se kladly kytice a množství vojáků v sovětských a prvorepublikových uniformách střílely čestnou salvu. Následně jsme sloužili poprvé v historii akafist, tedy chvalozpěv, k poctě otce Vladimíra a došlo k dlouho očekávanému svěcení nové ikony novomučedníka. Když se ocitnete před ní v kostelíku, tak vás jistě zaujme svou průzračnou působivostí, má totiž leštěné pozadí ve kterém se může pozorný divák spatřit jako v zrcadle. Tím ale samozřejmě můžou vzniknout závažné otázky. Mám v sobě vlastnosti, které měla osobnost na ikoně zobrazená a chtěl bych tyto hodnoty vůbec v sobě pěstovat? Po zazpívaném mnoholetí oslavencům dnešního velkého dne se všichni přemístili do blízké Magacíny, kde pro přítomné již čekalo velmi kvalitní pohoštění zajištěné z řad pomocníků pořádajícího spolku. Stolování bylo příkladně osvěžováno devíti členy sboru Jesen, který interpretoval válečné a lidové písně. Celé setkání v dnešní době, kdy mír vyžaduje více úsilí než válka, snad mělo jistě svůj smysl.

Co vidíš v zrcadle, je tvoje vnější líc, žel z vnitřní tváře tvé se neukáže nic. 


https://www.savignat.cz/