Armádní expozice

*******************************************

Jedná se o expozici Československé armády a Československé lidové armády

          Tato expozice představuje komplexní historický pohled na Československou armádu budovanou státem od roku 1918 do roku 1993. Expozice zahrnuje dvě celkem základní etapy. Je to Období první republiky a Poválečný vývoj až do rozpadu Československé federace na přelomu roku 1992 až 1993. V expozici uvidíte průřez používaných zbraní, munice, různé uniformy, ale i zajímavé dobové fotografie, oficiální dokumenty a dokumenty ze soukromých sbírek. Jako unikát je možné hodnotit dokumenty a fotografie ukazující vojenskou kariéru štábního rotmistra Josefa Kulíška.


Vytvořeno 01. srpna 2021 ........................................................................................................................................................................................................... Aktualizováno 13. září 2023

https://www.savignat.cz/