KNIHOVNA A ČÍTÁRNA

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

*** Oznámení o užívání studovny ***

V současné době na základě probíhajícího pandemického opatření vlády České republiky je možné předmětné prostory navštívit, je však potřeba dodržovat všechna ochranná opatření, jež jsou v daném okamžiku návštěvy platná.

     Vojenská knihovna a čítárna se nachází v příjemném a stylovém prostředí, jež je laděna do období první republiky a slouží široké veřejnosti. Zde si můžete prohlédnout zajímavou literaturu o českém království, husitském období, o Československých legiích, o První republice a její armádě a déle technickou literaturu, vojenské a odborné časopisy týkající se Československa, Evropy a celého světa. Děti se mohou zabavit vykreslováním omalovánek či lepením papírových modelů vojenské techniky.

     Vojenská knihovna a čítárna je k dispozici po celou dobu otevření muzea a dokonce po telefonické domluvě i mimo ni.


Savignat Savig - 25. července 2021

https://www.savignat.cz/