*Staroměstští patrioti*

Odhalení pamětní desky

Staré Město pod Sněžníkem 20. května 2023

Ženijní skupinové velitelství ve Starém Městě pod Sněžníkem byl vojenským orgánem, řídícím výstavbu přiděleného úseku linie československého opevnění, stavěného v letech 1933–1938 proti nacistickému Německu. Přidělená část linie tomuto úseku byla od prostoru Maliníku v pohoří Králický Sněžník a vedla po dané ose Podbělského hřbetu až do prostoru vrcholu Sušina, pokračovala dál severně od Starého Města a Branné na vrchol Šeráku (1351 m) a jižním směrem od Jeseníku k nevystavěné dělostřelecké tvrzi Orlík v severozápadním svahu stejnojmenné hory v pohoří Hrubý Jeseník. Tvrz Orlík přidělený úsek ŽSV zakončovala. Celkem zde bylo plánováno 83 objektů, do září 1938 jich bylo vybetonováno pouhých osm. Velením Ženijního skupinového velitelství byl pověřen právě plk. žen. František Baron.

Staré Město pod Sněžníkem a rekreační středisko Uničovka – 20. května 2023

A právě v této budově rekreačního střediska bylo Ženijní skupinové velitelství a plukovník František Baron. Na odhalení desky má zásluhu organizace Staroměstští Patrioti, z. s., který celou událost inicioval a zajistil výrobu včetně osazení ve formě sponzoringu. To vše je předmětem 85. výročí zahájení budování těžkého opevnění v květnu 1938 na Staroměstsku.

Program vlastního odhalení spočíval v přivítání hostů, úvodu a proslovů hostů, napochodování čestné jednotky se státní vlajkou a jak jinak, než čestnou salvou na počest. Připravené zakrytí pamětní desky stáhli hejtman kraje se starostou městečka Staré Město pod Sněžníkem. Po přesunu do bývalých kasáren program pokračoval přednáškou v podání předsedy organizátora a následnou prohlídkou muzea s odborným výkladem.

Účast na vlastním odhalení z řad místních občanů byla velmi nízká a k vidění byli především příslušníci vojenské historie. Nicméně se události zúčastnil hejtman kraje Olomouc Ing. Josef Suchánek a starosta městečka Staré Město pod Sněžníkem pan Lukáš Koreš i se svojí rodinou. Onu pietní událost vojensky kladně dotvořila skupina zajišťující přítomnost státní vlajky a provedení četné salvy, nechybělo ani zvukové zajištění snadné slyšitelnosti přednesu hostů a záznam Československé státní hymny.

Čestná jednotka nastupuje

Akt čestné salvy

Pocta při aktuální hymně

Závěrečné seskupení čelních představitelů odhalení

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Staroměstští Patrioti z. s. je organizace, zabývající se historií Československé armády a se sídlem v bývalých kasárnách ve Starém Městě pod Sněžníkem provozuje Muzeum vojenské historie a Staroměstska, kde má k dispozici několik expozic s opravdu unikátními, a tedy originálními archiváliemi, včetně knihovny a čítárny, jež je laděna do období první republiky sloužící široké veřejnosti včetně možnosti přenocování. Patrioti provozují také Hynčické lehké opevnění, tedy sestavu tří objektů vzor 37. z let 1935 až 1938. Tento okruh se nachází v oblasti obce Hynčice pod Sušinou, čtyři kilometry od Starého Města na jihovýchodním úbočí Sušiny.


Vytvořeno dne 22. května 2023 ................................................................................................................................................................................. Aktualizováno dne 22. května 2023


Srdečně Vás tímto zveme na slavnostní odhalení pamětní desky

Ženijnímu skupinovému velitelství I (ŽSV I) a plk. žen. Františku Baronovi u příležitosti 85. výročí zahájení budování těžkého opevnění v květnu 1938 na Staroměstsku.

Deska bude odhalena v sobotu 20. května 2023 na budově rekreačního střediska Uničovka, Kladská (Lesní) 35, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem.

Program:

Ve 13:00 hodin – Přivítaní hostů

Ve 13:05 hodin – Úvod a proslovy hostů

Ve 13:25 hodin – Salva čestné jednotky

Ve 13:30 hodin – Odhalení desky

Po přesunu bude program dále pokračovat přednáškami, a to v bývalých pevnostních kasárnách ve Starém Městě pod Sněžníkem, Hanušovická 417, budova č. 2, nyní Muzeum vojenské historie a Staroměstska.

V 14:15 hodin – Přednášky o výstavbě opevnění

V 15:30 hodin – Diskuse na téma: Měli (mohli) jsme se bránit?

Po ukončení diskuse bude Muzeum Vojenské historie a Staroměstska volně přístupné i s odborným výkladem.

Pořádá a sponzoruje spolek Staroměstských patriotů


Vytvoření dne 20. dubna 2023 ........................................................................................................................................................................................ Aktualizace dne 20. dubna 2023

https://www.savignat.cz/